RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 1562
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 1562Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 1562
Slovenský názov: Stomatológia. Zliatiny zlata na odlievanie (ISO 1562: 2004)
Anglický názov: Dentistry. Casting gold alloys (ISO 1562:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6339
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 1562:2004, idt ISO 1562:2004
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 1562:2004-10 (85 6339)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma klasifikuje a špecifikuje požiadavky pre stomatologické zliatiny zlata na odlievanie, ktoré obsahujú najmenej 60 % hmotnostného podielu zlata a najmenej 75 % hmotnostného podielu zlata a kovov platinovej skupiny (platina, paládium, irídium, ruténium a ródium).Obsah normy STN EN ISO 1562
Obsah
strana
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Klasifikácia 6
5 Požiadavky 6
6 Odber vzoriek 7
7 Príprava skúšobných telies 8
8 Skúšanie 9
9 Údaje a návody 9
10 Označovanie 10
Príloha A (informatívna) - Sk·Üka kor¾zie povrchu. Statickß sk·Üka ponorenÝm 11
Príloha B (informatívna) - Sk·Üka straty lesku. Sk·Üka sulfidom sodn²m 13
Príloha C (informatívna) - Elektrochemickß sk·Üka. Potenciodynamickß sk·Üka 14
Literatúra 19