RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 14931
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 14931


Označenie: STN EN ISO 14931 zrušená
Slovenský názov: Usne. Návod na výber odevných usní (s výnimkou kožušín) (ISO 14931: 2004)
Anglický názov: Leather. Guide to the selection of leather for apparel (excluding furs) (ISO 14931:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2015
Jazyk: SK
ICS: 59.140.30
Triediaci znak: 79 2373
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 14931:2004, idt ISO 14931:2004
Vestník: 05/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 14931:2015-07 (79 2373)
Nahradené normy: STN 79 2373:1999-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument uvádza odporúčané hodnoty a súvisiace skúšobné metódy na odevné usne, s výnimkou kožušín. Tento dokument tiež špecifikuje postupy odberu vzoriek a kondicionovania laboratórnych vzoriek.Obsah normy STN EN ISO 14931
Obsah
strana
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Definície 6
4 Odber vzoriek 6
5 Kondicionovanie a príprava vzoriek 6
6 Vlastnosti, skúšobné metódy a odporúčané hodnoty 7
7 Protokol o skúške 7
Literatúra 8