Tlačiť

STN EN ISO 11146-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11146-2
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobné metódy na šírku laserového lúča, uhly rozbiehavosti a pomer šírenia zväzku. Časť 2: Hlavné astigmatické lúče (ISO 11146-2: 2005)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams (ISO 11146-2:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 31.260
Triediaci znak: 19 2027
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11146-2:2005, idt ISO 11146-2:2005
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: