Tlačiť

STN EN ISO 11810-1


Označenie: STN EN ISO 11810-1 zrušená
Slovenský názov: Lasery a laserové zariadenia. Skúšobná metóda a klasifikácia odolnosti chirurgických rúšok a prikrývok na ochranu pacienta pred laserom. Časť 1: Primárne vznietenie a priepustnosť (ISO 11810-1: 2005)
Anglický názov: Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Part 1: Primary ignition and penetration (ISO 11810-1:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: EN
ICS: 11.040.30, 13.340.99, 31.260
Triediaci znak: 19 2026
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11810-1:2005, idt ISO 11810-1:2005
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 11810-1:2009-08 (19 2026)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: