RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 10477
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 10477


Označenie: STN EN ISO 10477 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Korunkové a mostíkové materiály na báze živíc (ISO 10477: 2004)
Anglický názov: Dentistry. Polymer-based crown and bridge materials (ISO 10477:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 1. 2019
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6334
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 10477:2004, idt ISO 10477:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 10477:2019-01 (85 6334)
Nahradené normy: STN EN ISO 10477:2005-04 (85 6334)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma klasifikuje polymérové korunkové a mostíkové materiály a špecifikuje ich požiadavky. Stanovuje aj skúšobné metódy vhodné na stanovenie zhody s týmito požiadavkami.Obsah normy STN EN ISO 10477
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Klasifikácia 6
5 Požiadavky 7
5.1 Biokompatibilita 7
5.2 Citlivosť na okolité svetlo, polymérové korunkové a mostíkové materiály typu 2, triedy 2 7
5.3 Hĺbka tuhnutia, polymérové korunkové a mostíkové materiály typu 2, triedy 2 7
5.4 Kvalita povrchu 7
5.5 Pevnosť v ohybe 7
5.6 Pevnosť spojenia 8
5.7 Sorpcia vody 8
5.8 Rozpustnosť 8
5.9 Konzistencia odtieňa 8
5.10 Farebná stálosť 8
6 Odber vzoriek 9
6.1 Na všetky skúšky 9
6.2 Na skúšku konzistencie odtieňa 9
6.3 Na skúšku farebnej stálosti 9
7 Skúšobné metódy 9
7.1 Všeobecne 9
7.2 Zraková kontrola 9
7.3 Citlivosť na okolité svetlo, polymérové korunkové a mostíkové materiály typ 2, trieda 2 10
7.4 Hĺbka tuhnutia, polymérové korunkové a mostíkové materiály typ 2, trieda 2 11
7.5 Kvalita povrchu 12
7.6 Pevnosť v ohybe 13
7.7 Pevnosť spojenia 15
7.8 Sorpcia vody a rozpustnosť 17
7.9 Konzistencia odtieňa a farebná stálosť 20
8 Balenie a označenie etiketou 21
8.1 Balenie 21
8.2 Označenie etiketou 21
9 Návod výrobcu a informácie pre používateľa 22
9.1 Návod na použitie 22
9.2 Vzorkovník odtieňov 23
Literatúra 24