RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 3107
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 3107


Označenie: STN EN ISO 3107 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Zinkoxidovo-eugenolové a zinkoxidovo-neeugenolové cementy (ISO 3107: 2004)
Anglický názov: Dentistry. Zinc oxide/eugenol and zinc oxide/non-eugenol cements (ISO 3107:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 7. 2011
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6336
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 3107:2004, idt ISO 3107:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 10/06
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 3107:2011-07 (85 6341)
Nahradené normy: STN EN ISO 3107:2005-04 (85 6341)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy vlastností pre bezvodé zinkoxidovo-eugenolové cementy vhodné na použitie v záchovnej stomatológii na dočasnú cementáciu, trvalú cementáciu, na linery a podklady kavity a ako dočasné náhrady.Obsah normy STN EN ISO 3107
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Klasifikácia 6
4 Požiadavky 6
4.1 Požiadavky na vlastnosti 6
4.2 Biokompatibilita 7
5 Odber vzoriek 7
6 Skúšobné metódy 7
6.1 Príprava skúšobných vzoriek 7
6.2 Stanovenie času tuhnutia 7
6.3 Stanovenie pevnosti v tlaku 9
6.4 Stanovenie hrúbky tenkej vrstvy 11
6.5 Stanovenie rozpadu 12
6.6 Stanovenie obsahu arzénu rozpustného v kyslom prostredí 15
7 Balenie a označovanie 16
7.1 Balenie 16
7.2 Návod výrobcu na použitie 16
7.3 Označovanie kontajnerov 16
7.4 Kapsula alebo jednoliaty kontajner 17
Literatúra 18