RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 24234
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 24234


Označenie: STN EN ISO 24234 zrušená
Slovenský názov: Stomatológia. Ortuť a zliatiny pre dentálny amalgám (ISO 24234: 2004)
Anglický názov: Dentistry. Mercury and alloys for dental amalgam (ISO 24234:2004)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 11. 2015
Jazyk: SK
ICS: 11.060.10
Triediaci znak: 85 6342
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 24234:2004, idt ISO 24234:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena A1 V 11/11
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 24234:2015-11 (85 6342)
Nahradené normy: STN EN ISO 24234:2005-04 (85 6342)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na zliatiny a ortuť, vhodné na prípravu dentálneho amalgámu, spolu s požiadavkami a skúšobnými metódami na tento amalgám ako aj požiadavkami na balenie a označovanie.Obsah normy STN EN ISO 24234
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Chemické zloženie zliatiny 8
4.3 Biokompatibilita 8
4.4 Cudzorodý materiál a veľké čiastočky v zliatinovom prášku 8
4.5 Kontaminácia ortuti olejom, vodou a cudzorodým materiálom 9
4.6 Čistota ortuti Voľné liatie 9
4.7 Variabilita vopred dávkovaných hmotností 9
4.8 Vlastnosti amalgámu 9
4.9 Vzhľad zmiešaného amalgámu pred tuhnutím 10
5 Odber vzoriek 10
6 Skúšobné metódy 10
6.1 Chemické zloženie zliatiny 10
6.2 Cudzorodý materiál a veľké čiastočky v zliatinovom prášku 10
6.3 Kontaminácia ortuti olejom, vodou alebo cudzorodým materiálom 11
6.4 Voľné liatie ortuti 11
6.5 Stanovenie variabilnosti vopred dávkovaných hmotností 12
6.6 Príprava skúšobných telies na stanovenie zhody s požiadavkami na tečenie, zmenu rozmerov
a pevnosť v tlaku 13
6.7 Stanovenie tečenia 17
6.8 Stanovenie zmeny rozmerov počas tvrdnutia 17
6.9 Stanovenie pevnosti v tlaku 17
6.10 Vzhľad namiešaného amalgámu pred tuhnutím 18
7 Označenie, etiketovanie a balenie 18
7.1 Balenie 18
7.2 Označenie 19
7.3 Návod výrobcu 20
Príloha A (normatívna) – Stanovenie ponornej korózie dentálneho amalgámu 22
Príloha B (normatívna) – Napäťovo-statické stanovenie korózie dentálneho amalgámu 27
Literatúra 30