RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60332-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60332-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60332-1-2
Slovenský názov: Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň
Anglický názov: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Procedure for 1 kW pre-mixed flame
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20, 33.180.10
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania: idt IEC 60332-1-2:2004, idt EN 60332-1-2:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Zmena A1 V 06/16, Zmena A11 V 12/16
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60332-1-2:2005-04 (34 7101), STN EN 50265-2-1:2001-04 (34 7101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60332 špecifikuje postup pri skúške odolnosti samostatných izolovaných elektrických káblov alebo vodičov alebo optických káblov proti šíreniu vertikálneho plameňa v podmienkach požiaru. Zariadenie je uvedené v IEC 60332-1-1.Obsah normy STN EN 60332-1-2
Predhovor 4
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné zariadenie 6
5 Postup 6
5.1 Vzorka 6
5.2 Kondicionovanie 7
5.3 Umiestnenie skúšobnej vzorky 7
5.4 Priloženie plameňa 7
6 Vyhodnotenie výsledkov skúšky 8
Príloha A (informatívna) – Odporúčané kritériá na splnenie požiadaviek 10
Literatúra 11
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 12