Tlačiť

STN EN 60332-1-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60332-1-3
Slovenský názov: Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-3: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup na určenie horiacich kvapiek/častíc
Anglický názov: Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions. Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable. Procedure for determinaton of flaming droplets/particles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 29.020, 29.060.20, 33.180.10
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania: idt IEC 60332-1-3:2004, idt EN 60332-1-3:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Zmena A1 V 06/16
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60332-1-3:2005-04 (34 7101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60332 špecifikuje postup pri zisťovaní padajúcich horiacich kvapiek/častíc, keď je samostatný izolovaný elektrický kábel alebo vodič alebo optický kábel umiestnený v podmienkach požiaru.Obsah normy STN EN 60332-1-3
Predhovor 4
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Skúšobné zariadenie 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Iniciátor horenia 6
4.3 Filtračný papier 6
5 Postup 7
5.1 Vzorka 7
5.2 Kondicionovanie 7
5.3 Umiestnenie skúšobnej vzorky a filtračného papiera 7
5.4 Priloženie plameňa 7
6 Vyhodnotenie výsledkov skúšky 8
Príloha A (informatívna) – Odporúčané kritériá na splnenie požiadaviek 10
Literatúra 11
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 12