RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50265-2-2/Z1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50265-2-2/Z1


Označenie: STN EN 50265-2-2/Z1 zrušená
Slovenský názov: Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúška odolnosti samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Časť 2-2: Postupy - Difúzny plameň
Anglický názov: Common tests methods for cables under fire conditions. Test for resistance to vertical flame propagation for a single insulated conductor or cable. Part 2-2: Procedures. Diffusion flame
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 9. 2007
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 34 7101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie: 6/04, 10/02, 3/06,
Nariadenie vlády: 308/2004 392/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 60332-2-2:2005-09 (34 7101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: