RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60228
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60228Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60228
Slovenský názov: Jadrá káblov
Anglický názov: Conductors of insulated cables
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.060.20
Triediaci znak: 34 7201
Úroveň zapracovania: idt IEC 60228:2004, idt EN 60228:2005, idt EN 60228:2005/corr. May:2005
Vestník: 09/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 3/06, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 34 7201:2002-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje menovité prierezy v rozsahu od 0,5 mm2 do 2 500 mm2 pre jadrá širokého rozsahu druhov silnoprúdových káblov a ohybných šnúr. Jej súčasťou sú požiadavky na počet a rozmery drôtov a hodnoty odporov.Obsah normy STN EN 60228
Predhovor 4
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Termíny a definície 6
3 Triedenie 6
4 Materiály 7
4.1 Úvod 7
4.2 Plné hliníkové jadrá 7
4.3 Kruhové a tvarované lanované hliníkové jadrá 7
5 Plné a lanované jadrá 7
5.1 Plné jadrá (trieda 1) 7
5.1.1 Konštrukcia 7
5.1.2 Odpor 8
5.2 Lanované kruhové nezhustené jadrá (trieda 2) 8
5.2.1 Konštrukcia 8
5.2.2 Odpor 8
5.3 Lanované kruhové zhustené jadrá a lanované tvarované jadrá (trieda 2) 8
5.3.1 Konštrukcia 8
5.3.2 Odpor 8
6 Ohybné jadrá (triedy 5 a 6) 8
6.1 Konštrukcia 8
6.2 Odpor 8
7 Overenie zhody s kapitolou 5 a 6 9
Príloha A (normatívna) – Meranie odporu 13
Príloha B (informatívna) – Presné vzorce pre teplotné korekčné činitele 15
Príloha C (informatívna) – Pokyny pre medzné rozmery kruhových jadier 16
Príloha ZA (normatívna) – Osobitné národné podmienky 20