RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1672-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1672-2


Označenie: STN EN 1672-2 zrušená
Slovenský názov: Potravinárske stroje. Základné zásady. Časť 2: Hygienické požiadavky
Anglický názov: Food processing machinery. Basic concepts. Part 2: Hygiene requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 67.260
Triediaci znak: 51 2000
Úroveň zapracovania: idt EN 1672-2:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1672-2+A1:2009-09 (51 2000)
Nahradené normy: STN EN 1672-2+AC:2000-11 (51 2000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje spoločné hygienické požiadavky na stroje používané na prípravu a spracovanie požívatín určených na konzumovanie ľuďmi, a kde je to relevantné, na konzumovanie zvieratami, s cieľom odstrániť alebo minimalizovať riziko nákazy, infekcie, choroby alebo zranenia/poškodenia zdravia spôsobované týmito požívatinami.Obsah normy STN EN 1672-2
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet .6
2 Normatívne odkazy .6
3 Termíny a definície 6
4 Zoznam závažných ohrození .8
5 Hygienické požiadavky 8
5.1 Posúdenie hygienických rizík 8
5.1.1 Všeobecne 8
5.1.2 Stanovenie obmedzení stroja 9
5.1.3 Posúdenie hygienického rizika 10
5.1.4 Vyhodnotenie hygienického rizika 10
5.1.5 Zníženie hygienického rizika 11
5.2 Konštrukčné materiály 11
5.2.1 Všeobecné požiadavky 11
5.2.2 Potravinová oblasť 11
5.3 Konštrukcia 11
5.3.1 Potravinová oblasť 11
5.3.2 Oblasť rozstreku 12
5.3.3 Nepotravinová oblasť 13
5.3.4 Obsluha 13
6 Overovanie hygienických požiadaviek a/alebo opatrení 13
7 Informácie o používaní 14
7.1 Všeobecne 14
7.2 Návod na používanie 14
7.2.1 Všeobecne 14
7.2.2 Informácie o inštalovaní 15
7.2.3 Informácie o stroji 15
7.2.4 Informácie o čistení a dezinfekcii 15
7.2.5 Informácie o údržbe 15
7.3 Označovanie 15
Príloha A (informatívna) – Obrázky 16
Príloha B (informatívna) – Príklady strojov, ktoré môžu byť pokryté touto normou 36
Príloha C (informatívna) – Súhrn hlavných hygienických hľadísk pre potravinárske stroje 37
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 38
Literatúra 39