RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
RSS
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Včlenenie SÚTN do ÚNMS SR

31. decembra 2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zrušil interným riadiacim aktom ÚNMS SR č. 28/2013 príspevkovú organizáciu Slovenský ústav technickej normalizácie.

Dňom 1. januára 2014 prechádza vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov príspevkovej organizácie Slovenský ústav technickej normalizácie v celom rozsahu na zriaďovateľa - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava.

Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom odbor technickej normalizácie.

Otváracie hodiny a podmienky štúdia nájdete tu.