RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY
RSS
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva

Vážení  čitatelia,

Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum

 
eMetrológia a skúšobníctvo,
 
ktoré je užšou "elektronickou" verziou časopisu Metrológia a skúšobníctvo.
 
Samotný časopis Metrológia a skúšobníctvo je obohatený o plné znenia príspevkov z oblasti Výskumu a vývoja, ktoré sú lektorované (recenzované) externými posudzovateľmi.
 
Tlačený časopis je od roku 2014 polročníkom a jeho vydavateľom je rovnako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade záujmu je možné si ho objednať elektronicky na shop@sutn.gov.sk resp. shop@normoff.gov.sk alebo na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

ROK 2015:
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2015 stiahnuť
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2015 stiahnuť