Tlačiť

Technické normy k e-fakturácii

Národné implementácie zozáväznených európskych dokumentov v zmysle čl. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní je možné stiahnuť tu: