RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY

Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Pripomienky k obsahu vydaných noriem


Vážení používatelia noriem,

v záujme zlepšovania našich služieb a kvality vydávaných noriem si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť pripomienkovať text už vydaných noriem.
Na základe Vašich podnetov budeme môcť priebežne sledovať vecnú správnosť, kvalitu prekladu a aktuálnosť noriem, a tým adekvátne reagovať vydaním opravy, zmeny alebo prihliadať na revíziu normy.  
Ak máte pripomienky k viacerým normám, prosíme Vás, aby ste tento formulár vyplnili pre každú normu osobitne.

Ďakujeme Vám vopred za Vaše podnety


  1. Označenie normy *  2. Dátum vydania normy *  3. Typ pripomienky

  4. Články a kapitoly, ktorých sa pripomienky týkajú  5. Text pripomienky  6. Navrhovaná zmena  7. Meno *  8. Priezvisko *  9. Organizácia a adresa  10. Email* povinný údaj pre vyplnenie