RSS
SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017
viac viac

NOVÉ vydanie STN EN ISO 9000, 9001, 14001
Vydanie STN EN ISO 9000: 2016, STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctva
Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo
viac viac

LINKY

Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Dotazník hodnotenia spokojnosti používateľov služieb ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie


Vážení návštevníci,

v záujme zlepšovania našich služieb si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.
Vaše pripomienky alebo komentáre k uvedeným otázkam prosíme uviesť v bode 9.

Vopred ďakujeme za váš čas a ochotu.


  1. Ste spokojný so službami v oblasti poskytovania slovenských technických noriem v Infocentre?


  2. Ktoré zo služieb ÚNMS najviac využívate ?
  3. Ktoré 3 technické normy ste v tomto alebo minulom roku najviac využívali?  4. Ako hodnotíte poskytovanie slovenských technických noriem prostredníctvom Portálu noriem?


  5. Ste spokojný s poskytovanými službami úradu v oblasti technickej normalizácie ?


  6. Ste spokojný s poskytovanými informáciami zverejňovanými na webovej stránke úradu http://www.unms.sk v oblasti technickej normalizácie?


  7. Dostávate dostatočné informácie o pripravovaných podujatiach organizovanými úradom v oblasti technickej normalizácie?


  8. Prosíme uveďte oblasť Vášho pôsobenia: *
  9. Vaše pripomienky a komentáre* povinný údaj pre vyplnenie