RSS
SPRÁVY
Technické normy k e-fakturácii
Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu
viac viac

Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

LINKY

Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Dotazník hodnotenia spokojnosti používateľov služieb ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie


Vážení návštevníci,

v záujme zlepšovania našich služieb si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.
Vaše pripomienky alebo komentáre k uvedeným otázkam prosíme uviesť v bode 9.

Vopred ďakujeme za váš čas a ochotu.


  1. Ste spokojný so službami v oblasti poskytovania slovenských technických noriem v Infocentre?


  2. Ktoré zo služieb ÚNMS najviac využívate ?
  3. Ktoré 3 technické normy ste v tomto alebo minulom roku najviac využívali?  4. Ako hodnotíte poskytovanie slovenských technických noriem prostredníctvom Portálu noriem?


  5. Ste spokojný s poskytovanými službami úradu v oblasti technickej normalizácie ?


  6. Ste spokojný s poskytovanými informáciami zverejňovanými na webovej stránke úradu http://www.unms.sk v oblasti technickej normalizácie?


  7. Dostávate dostatočné informácie o pripravovaných podujatiach organizovanými úradom v oblasti technickej normalizácie?


  8. Prosíme uveďte oblasť Vášho pôsobenia: *
  9. Vaše pripomienky a komentáre* povinný údaj pre vyplnenie