Tlačiť

Dotazník hodnotenia spokojnosti používateľov služieb ÚNMS SR v oblasti technickej normalizácie


Vážení návštevníci,

v záujme zlepšovania našich služieb si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka.
Vaše pripomienky alebo komentáre k uvedeným otázkam prosíme uviesť v bode 9.

Vopred ďakujeme za váš čas a ochotu.


  1. Ste spokojný so službami v oblasti poskytovania slovenských technických noriem v Infocentre?


  2. Ktoré zo služieb ÚNMS najviac využívate ?
  3. Ktoré 3 technické normy ste v tomto alebo minulom roku najviac využívali?  4. Ako hodnotíte poskytovanie slovenských technických noriem prostredníctvom Portálu noriem?


  5. Ste spokojný s poskytovanými službami úradu v oblasti technickej normalizácie ?


  6. Ste spokojný s poskytovanými informáciami zverejňovanými na webovej stránke úradu http://www.unms.sk v oblasti technickej normalizácie?


  7. Dostávate dostatočné informácie o pripravovaných podujatiach organizovanými úradom v oblasti technickej normalizácie?


  8. Prosíme uveďte oblasť Vášho pôsobenia: *
  9. Vaše pripomienky a komentáre* povinný údaj pre vyplnenie