Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.sk Slovenský ústav technickej normalizácie - novinky sk-SKTechnická podpora pre STN v elektronickom formátehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=130Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online2017-10-20T11:23:53.510http://www.sutn.sk/news.aspx?id=130Pracovný program CEN a CENELEC na rok 2017http://www.sutn.sk/news.aspx?id=131Pracovný program CEN a CENELEC na rok 20172017-01-11T07:23:17.173http://www.sutn.sk/news.aspx?id=131Návrh noriem na zrušeniehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN2016-01-18T13:02:37.980http://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Ponuka nových noriemhttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.2017-10-23T09:06:46.660http://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Novinky z oblasti metrológie a skúšobníctvahttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=121Predstavujeme Vám novinku z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a to, elektronické periodikum: eMetrológia a skúšobníctvo2015-07-22T10:18:44.683http://www.sutn.sk/news.aspx?id=121