Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.sk Slovenský ústav technickej normalizácie - novinky sk-SKTechnická podpora pre STN v elektronickom formátehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=130Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online2020-11-12T12:38:48.460http://www.sutn.sk/news.aspx?id=130DEMO verzia služby STN-onlinehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=133Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online2018-01-04T10:18:08.707http://www.sutn.sk/news.aspx?id=133Ponuka nových noriemhttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.2020-11-23T10:49:43.760http://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Návrh noriem na zrušeniehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN2016-01-18T13:02:37.980http://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Dôležité upozornenie k STN http://www.sutn.sk/news.aspx?id=80Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:2019-01-14T13:25:01.923http://www.sutn.sk/news.aspx?id=80Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020http://www.sutn.sk/news.aspx?id=135Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 20202020-06-15T08:35:36.747http://www.sutn.sk/news.aspx?id=135