Slovenský ústav technickej normalizácie http://www.sutn.sk Slovenský ústav technickej normalizácie - novinky sk-SKTechnické normy k e-fakturáciihttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=134Slovenská technická norma a technická normalizačná informácia o elektronickej fakturácii sprístupnená na stiahnutie na základe sponzorovaného prístupu2019-01-15T07:23:56.923http://www.sutn.sk/news.aspx?id=134Technická podpora pre STN v elektronickom formátehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=130Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online2020-03-09T09:50:50.927http://www.sutn.sk/news.aspx?id=130DEMO verzia služby STN-onlinehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=133Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online2018-01-04T10:18:08.707http://www.sutn.sk/news.aspx?id=133Ponuka nových noriemhttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.2020-03-25T08:12:37.913http://www.sutn.sk/news.aspx?id=92Návrh noriem na zrušeniehttp://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN2016-01-18T13:02:37.980http://www.sutn.sk/news.aspx?id=120Dôležité upozornenie k STN http://www.sutn.sk/news.aspx?id=80Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:2019-01-14T13:25:01.923http://www.sutn.sk/news.aspx?id=80